Varför lät vi skeptikerna sätta agendan?

Det är ingen nyhet att konstatera att debatten om EU har sen omröstningen kring inträdet i EU 1994 och omröstningen kring EMU 2003 fört en tynande tillvaro i Sverige. Valdeltagandet har historiskt varit lågt med en rekord notering under  2009 där 45,53 procent röstade. Värt att notera med valet 2009 var att det var första gången som politisk TV-reklam var tillåten och det var även ett val som, tack vare bland annat FRA-debatten och att piratpartiet, kom att handla om Europeiska frågor istället för. Utifrån det här kan vi således konstatera att frågor som rör den europeiska unionen i stort utsträckning inte varit på agendan. Och när det väl dykt upp har det handlar om varg, snus eller andra sak specifika frågor istället för visioner eller ideologiska ståndpunkter kring vad man vill med samarbetet. För partierna har tystnad varit en bättre strategi än debatt  då det varit ett bra sätt att kringgå interna strider i partierna mellan de som är skeptiska och positiva till EU.  Vad innebörden av frånvaro av debatt inneburit för Unionens framtida existens är dock ett område som utanför universitetens väggar lyst än mer med sin frånvaro. Svenskarna verkade tyst accepterat vårt medlemskap i EU så det fanns inte heller någon anledning att driva debatten. Då och då nådde den akademiska debatten om unionens legitimitet eller demokratiska underskott ut i media för att snabbt försvinna av agendan. Denna debatt handlade dock i mångt å mycket inte om unionens framtida existens. Forskare bråkade istället om vad som drev unionens ständiga integreringsprocess framåt istället för att fokusera på möjligheterna för en total kollapps av unionen till följd av bristen av förankringen hos medborgarna. 

Efter kris kommer val

Den ekonomiska och sociala Krisen i Europa förändrade situationen. Krisen tvingade upp EU på agendan och vi fick helt plötsligt många och långa inslag i TV och tidningar om hur krisen borde hanteras, vems fel det var och hur Grekerna inte tagit ansvar för sin ekonomi och nu blev en belastning för resten av unionen.  Med detta börja vi se svängningar i opinionen. Sverige, ett land som klarade sig bra, började även bilden av EU får en törn kanske var inte EU det vi ville att de skulle vara? Men trots att nyheterna om krisen och dess effekter blev mer närvarande i median uteblev debatten Så när de negativa nyheterna kring EU började kablas ut var grunden för stödet till EU och dess utveckling i bästa fall skakigt. I DN 10 mars publicerades DN/IPOS en undersökning som visade på en utbredd skepsis mot EU  uppstått   bland Svenskarna.  

När valrörelsen väl sätter igång och debatten åter igen startar efter fem års dvala så blåser det mer euroskeptiska vindar genom Europa och Sverige. Det nya politiska landskapet är något som partierna behöver förhålla sig till. Under den tid som riksdagspartierna låtit allt lunka på i normalt takt har således de skeptiska partierna, partierna som vill ha ett mer stängt EU och de främlingsfientliga partierna vunnit mark och flyttat över debatten på sin planhalva. Detta är djupt problematiskt då unionen står inför en formativ period där många forskare och debattörer, bland annat Anthony Giddens och George Soros) menar att vi står inför en fördjupad politisk union eller ett EU som faller samman. Att i en tid där stora förändringar kan behöva göras, bankunion, djupare politisk samarbete osv är det ett stort demokratiskt problem att dessa debatter inte förs av partierna i Sverige. Det är även problematiskt då inget politiskt system mår bra av att det inte finns någon debatt. 

Är de skeptiska partierna bra för debatten?

En viktig poäng med de euroskeptiska partier  i Europa är att de på ett eller annat sätt tvingat fram en debatt om EU. En debatt de partier som ser något positivt med EU och medlemskapet tvingas ta. Jag tror och hoppas på att vi börjar närma oss en vändpunkt. De pro-integrations krafter som finns i Europa har börjat mobilisera och sakta men säkert ger de sig aktivt in i debatten. På sikt kan därför de skeptiska partiernas existens leder till att unionen stärks och bättre förankras i befolkningen. I takt med att de Euroskeptiska partierna växer i Europa så kommer man vara tvungen att börja debattera och belysa fördelarna med EU. Men det kommer vara uppförsbacke, unionen har mer och mer börjat förstås i negativa termer och de fördelar som vi tagit för givna har börjat hotas. Nu är risken att när debatten väl kommer igång så sker den i uppförsbacke på de EU-skeptiska aktörernas planhalva.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s