Varför vet så få om att det snart är val?

Endast 38 procent av Sveriges befolkning vet om att det är val till Europaparlamentet under 2014. Hela 30 procent svara ”vet ej” på frågan om när de tror att nästa val till Europaparlamentet kommer att hållas. De resterande procenten gav en rad felaktiga förslag om när valet är. Några månader före valet vet alltså 62 procent inte om när valet äger rum.  För oss som hoppas på ett högt valdeltagande i Europaparlamentsvalet är detta självklart en dålig nyhet. Och för de politiska partierna, vare sig de är för eller mot EU, är det ett fullständigt misslyckande.

Som jag skrivit om tidigare så ökar EU:s inflytande och parlamentet får allt mer makt. Den obefintlig debatten mellan partierna om vilket EU vi vill ha samt deras ovilja att prata om EU är en viktig orsak till den låga kunskapen om när valet äger rum. Partierna bidrar på detta sätt till att skapa ett stort demokratiskt problem.  

De politiska partiernas roll

EU har historiskt varit och är fortfarande en politisk amöba. EU växer, ändrar form och struktur samt omfördelar hur makt och inflytande koncentreras. Omvandlingen och expansionen pågår ständigt och ofta utan debatt. Sveriges politikiska partier håller EU på avstånd. Partierna måste våga föra en intern debatt om EU. Det går inte att ha en hållning som både förespråkare och motståndare till EU kan skriva under på. Detta får inte göra att vi totalt negligerar debatten om vad vi har för vision kring EU. Att Vänsterpartiet väljer att prioritera bort debatten om EU från sin kongress några månader före europaparlamentsvalet är symptomatiskt.

Det finns endast ett parti i Sverige som kommunicerar ett budskap om vad man vill med EU och det är Folkpartiet. Resterande partiers hållning är ofta obegriplig, komplex och motsägelsefull. Oviljan att ta tag i EU-frågan blev tydlig under partiledardebatten där EU nämndes skrämmande lite.  Samtidigt som EU inte fanns på agendan så har partierna börjat publicera debattartiklar med EU-tema. Att någon månad före valet komma med utspel om att ”man tar EU på allvar” eller ”vi vill förändra EU” är inte trovärdigt. För om de ödesmättade budskap som lyfts fram nu varit på riktigt hade man fört en intern och extern debatt om vad man vill med EU.

Medias roll

Många, speciellt inom de politiska partierna, anser att det är medias fel att intresset för EU är så lågt. Det går helt enkelt inte att få dem att skriva om den grå vardagen i Bryssel. Detta är självklart ett helt felaktigt påstående. Men låt oss börja med att titta på den verklighet media numera lever i. Under Almedalsveckan 2013 var detta ett återkommande tema i paneler som berörde EU. Det är dock ett argument som sakar kunskap om medias förändrade situation.

Media är mitt i en extrem strukturomvandling och den ekonomiska situationen för många tidningar är minst sagt svår. Journalister, framför allt på tidningar, sägs upp vilket gör att allt färre journalister ska täcka allt fler områden. Till följd av detta så får vi färre specialiserade journalister som på djupet kan följa och rapportera kring ett område.  I denna nya situation där lokaltidningar och andra medier utmanas från alla möjliga håll och där ekonomin försämras så ställs ökade krav på artiklar som faktiskt har bäring och som är intressanta för läsarna. Och här återkommer vi igen till det stora problemet med en avsaknad ideologisk debatt kring EU. Finns det inga tydliga alternativ eller politisk konflikt finns det inte heller något att bygga en historia kring. 

När hela 60 % av alla dagordningspunkterna i kommunfullmäktige påverkas av EU så har det som sker i unionen en stor bäring på de lokala förhållandena. Men att förvänta sig att den allt minskande skaran journalister ska följa förslag ifrån vagga till beslut i EU och sedan tolka om hur detta kan komma att påverka deras lokala publik är både orimligt och tyder på en svag förståelse kring medias verklighet.

Vad behöver göras

Våra politiker i Europaparlamentet måste bli bättre på att paketera hur de omröstningar som görs i parlamentet påverkar den lokala politiken. Från partierna så krävs det en aktiv debatt om vad man faktiskt vill med EU, att presentera tydliga alternativ baserade på partiets ideologi. För om partierna endast bryr sig om EU under en liten period var femte år varför ska då väljare eller media bry sig?

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s