Politik och policy i Europaparlamentsvalet.

Varför är det primärt författare, journalister och privatpersoner och inte politiker som lyckas vara engagerande i den politiska debatten? Det är en fråga jag funderat över den senaste tiden. De bloggar, artiklar eller debattinlägg som sprids har endast i undantagsfall en aktiv politiker som avsändare. Denna fråga fick till viss del sitt svar när jag var i Bryssel på Green European Forums evenemang ”makeing a case for a green europe”. Det övergripande temat under de fyra dagarna var politikens möjligheter i EU och framförallt i Europaparlamentet. Det var ett mycket inspirerande seminarium som skapade en entusiasm kring politikens möjligheter som man som svensk inte är bortskämd med.

En av de mest inspirerande personerna under dagarna i Bryssel var Edouard Gaudot som är Strategic adviser för Greens/EFA i Europaparlamentet. Han höll ett inspirerande seminarium där han bland annat  prata om skillnaden mellan ”Policy and politics”. När politik handlar om vad man som politiskt parti vill driva igenom och vad som ska prioriteras och hur det ska genomföras så handlar policy om detaljerna i genomförandet. Politiken är även kopplad till en vision och tanke kring vad man vill med samhället och gör att de förslag som läggs är kopplade till att röra sig i riktning mot målet. Förenklat menade han att en person som endast pratar policy är en tjänsteman eller byråkrat. En person som endast pratar politik men som saknar policy för att backa upp den politik man vill driva är en populist. Utifrån detta resonemang är en mix av policy och politik en förutsättning för att bedriva en trovärdig och samtidigt entusiasmerande kampanj.

Detta kan framstå som grundläggande kunskap men det är en pusselbit för att förklara den initiala frågeställningen i detta inlägg. Den debatt som förts under en längre tid har i större utsträckning kommit att handla om policy. Sveriges partier, med vissa undantag, har tenderat att hamna i en teknisk diskussion istället för att presentera alternativ eller en tydlig vision om vad man vill med sin politik. Detta genererar inte någon entusiasm eller ”klick-raket”. När privatpersoner skriver öppna brev, blogginlägg eller liknande så är det istället utifrån en vision eller en tydlig ideologisk övertygelse. Det är personer som identifierat något de anser vara fel och vill förändra.

Inför det stundande Europaparlamentsvalet behövs politik mer än någonsin. Europa står inför en rad utmaningar och det finns många olika vägar vi kan ta med Unionen. Vill vi ha ett stängt eller öppet Europa, vill vi ha mer eller mindre samarbete mellan medlemsstaterna? Detta är frågor som kräver ett politiskt svar och jag hoppas därför att partierna hittar tillbaka till sina ideologiska rötter så vi återigen kan få en inspirerande debatt om politikens möjligheter och Europas framtid.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s