Kommunikation i en europeisk kontext

Hur kommunicerar man ett enhetligt politiskt budskap i en europeisk kontext? Detta är en fråga som intresserat mig under en längre period. Det är intressant ur ett opinionsbildande perspektiv: Hur sprider man en idé och skapar debatt över nationsgränserna? I takt med att vi närmar oss Europaparlamentsvalet blir det intressant ur ett partipolitiskt perspektiv: Är vi mogna att ha ett val till Europaparlamentet baserat på europeiska värden eller är det dömt att handla om nationella frågor?

EU består av 28 medlemsstater och lika många kulturer. Vad som uppfattas som viktigt och hamnar överst på agendan i ett land är nedprioriterat i ett annat. Detta skapar problem för de som vill påverka beslut eller skapa en bred opinion kring en fråga. Det finns i dagsläget ingen enhetlig Europeisk debatt eller forum där debatten kan hållas. Till skillnad från nationell kontext finns inga tydliga och omfattande mediekanaler där debatten om EU förs. Detta påverkar ytterligare möjligheten att opinionsbilda över gränserna. Detta blir extra påtagligt i ett EU där vissa medlemsstater är eller har varit i en djup ekonomisk kris medan andra klarat sig bättre. Det tycks således krävas nya verktyg för att påverka och utöva inflytande när vi hamnar i en internationell kontext. Detta väcker frågor kring vem som har möjlighet att påverka besluten och gynnas någon av den medieskugga som vilar över EU:s institutioner?

Nä det kommer till Europaparlamentsvalet är ett problem det upplevda avståndet till Bryssel. Det är ofta svårare att skapa ett entusiasmerande budskap kring saker som uppfattas hända långt bort och där det är oklart hur vi påverkas. Ofta beskylls media för att inte ha ett intresse för att rapportera om vad som sker i EU. Detta är ofta en felaktig kritik då varken parlamentariker eller ministrar är särskilt aktiva i att göra EU intressant att skriva om. I en tid där tidningar gör nedskärningar kan man inte förvänta sig att journalister ska granska, följa och hitta alla nyheter och koppla hur det påverkar oss lokalt. I det fall där beslut i EU hamnar nära personer, som vid snus och varg, har intresset för frågorna genast blivit mycket större och rapporteringen mer omfattande.

Problemet med att reducera EU till enstaka frågor är att det riskerar att uppfattas som en teknokratisk organisation istället för en politisk. Framförallt riskerar det att unionen uppfattas som en organisation som jobbar med löjliga frågor och lägger sig i på en obegriplig detaljnivå. Det är därför viktigt att även diskutera visionen om EU parallellt med sakfrågorna. Precis som vid nationella val så vill väljare ha både att partierna staka ut en riktning för samhället och hur det konkret tänker göra för att nå dit. Men då hamnar vi åter i den initiala frågan, hur skapar man ett enhetligt budskap för 28 stater?

Att svara på alla dessa frågor i ett inlägg är ett för omfattande arbete så därför har jag valt at dela upp det i olika delar. I nästa inlägg kommer jag försöka djupdyka i frågan om opinionsbildning och påverkans arbete i EU. Hur organisationer kan arbeta för att påverka beslut och sätta agendan. Efter det kommer jag fokusera på Europaparlamentsvalet och tanken kring att kommunicera det politiska projektet EU.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s