Tre chipspåsar och en klimathundring

”Hundra kronor, det är tre chipspåsar”

Torbjörn Rosdahl, moderat politiker, använde denna liknelse för att visa att höjningen av priset på SL-kortet inte var så farlig. Han hade nog underskattat hur explosivt detta uttalande skulle vara. Det handlade ju bara om hundra kronor. Vi flyttar oss fram i tiden och hittar ett annat exempel där just hundra kronor skapar rabalder i delar av landet. Det är Miljöpartiets förslag om bensinskatt. Även här har siffran hundra kronor i månaden blivit en symbol för något större. I båda fallen beror upprördheten om kommunikation, eller bristen på den.

En högst personlig iakttagelse är att ofta kan samma personer rasa över det ena förslaget och samtidigt inte har något problem med det andra. Jag blev personligen upprörd över prishöjningen av SL-kortet samtidigt som jag stödjer förslaget om bensinskatt. Självklart är det diametralt olika frågor, men båda kommuniceras genom argument om att hundra kronor i månaden inte är så mycket att bråka om.

Att hundra kronor väcker så mycket känslor är för att den till synes oskyldiga hundralappen inte är kontextlös. Kommunikationen av de hundra kronorna tolkas genom ett filter som kopplar på och samman olika erfarenheter till förslaget. På landsbygden där bilen ofta är en nödvändighet och där industrier läggs ner, arbetslösheten ökar, kommunen avfolkas och där skolor och sjukvård läggs ner är en extra hundralapp därför en del av något större. Den som pratar om endast en hundring till blir tolkad som någon som helt saknar förståelse för de problem man står inför varje dag – en situation där hundra kronor kan vara det sista man har.

När Torbjörn Rosdahl säger tre chipspåsar väcker det också en rad associationer hos mottagaren som i slutändan leder till en massiv kritik mot hans verklighetsuppfattning och förslag. Att prata om tre chipspåsar avslöjar att Trobjörn Rosdahl helt saknade insikt i många människors vardag, en vardag där hundra kronor är avgörande för att få månaden att gå ihop. Han tycks även sakna kunskap om vad en chipspåse faktiskt kostar.

Båda förslagen hade antagligen gått att kommunicera bättre genom att förstå den kontext där förslaget kommer tolkas. Utifrån det bör förslaget kommuniceras på ett sådant sätt att det visar både förståelse för situationen samt att förslaget är en del av ett större paket.  Om det inte finns ett större paket bör slutsatsen i alla fall vara att aldrig kommunicera ett förslag genom att säga att det bara är en extra hundring i månaden.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s