Förbifart Stockholm är inte en fråga om ekonomi

Photo 2012-12-08 16 39 04Jag är uppväxt i den värmländska kommunen Hammarö. En plats som många stockholmare skulle kalla landsbygden. Jag hade runt tre kilometer till vänner, skolan och affären. Karlstad, kommunen där många på hammarö har sitt jobb, ligger cirka två mil bort. Även om det finns många bra busslinjer så är många i kommunen beroende av bil. Det är helt enkelt svårt att få dagen att gå ihop utan bil. Detta gäller inte på samma sätt för Stockholm. I en storstadsregion som Stockholm finns det på ett helt annat sätt alternativ. Här handlar det om vilka trafikslag politiker satsar på. Vi måste därför ställa oss frågan om vi vill vi ha en kommun anpassad till cyklister, kollektivtrafik och gångtrafikanter eller för bilar. Det finns exempel på städer där man valt att låtit det ena eller det andra vara vägledande i hur man planerat staden, men allt fler försöker styra bort från bilen. Vi behöver bara titta på våra granländers huvudstäder för att se att det finns andra sätt att planera kring resandet. Det finns alternativ till utökad bilism.

Under våren stod det klart att förbifarten både röstats igenom i kommunfullmäktige och att de siffror som presenterats av Alliansens var rena önskedrömmar. Att förbifarten är ett ekonomiskt svart hål är självklart en mycket sorglig insikt men för mig är det inte detta argument som fäller avgörandet i mitt motstånd till bygget. Bilanvändandet i kommunen minskar vilket är en väldigt positiv trend och en förutsättning för en renare och hälsosammare kommun. Att bygga förbifarten kan bryta denna trend då den åter styr staden mot ökad bilism. Problemet med att satsar på en stad där bilen är norm är att fler personer då väljer bilen före andra transportmedel. När fler åker bil behövs plötsligt fler filer och bilvägar och i slutändan fastnar man i en evig utbyggnad av bilvägar. Man behöver bara titta på en Stad som Los Angeles för att konstarea att man inte kan bygga bort bilköer med mer körfält och bilvägar.

Det handlar inte om att helt stänga ute trafik från staden eller kommunen. Vissa måste använda bilen i jobb eller av annan anledning. Men vi behöver minska bilismen och öka möjligheten att resa på andra sätt. En utbyggnad av tunnelbanan och tvärbanan är viktiga komponenter i detta. En byggnation av orangea linjen skulle tillexempel avlasta T-centralen och binda samman fler delar av kommunen. Och på så sätt underlätta valet av kollektivtrafik över bilen.

För mig handlar det om vilken kommun vi vill ha i framtiden. Jag vill hellre ha en stad där bilen används till en minimun och där kollektivtrafik, cyklar och gångtrafikanter dominerar stadsbilden. Där vi välkomnar den minskade bilismen istället för att bygga mer vägar. Det är helt enkelt dags att tänka nytt och satsa på framtiden.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s