Blir 2018 ett höger-vänster-val?  

Nu när både regering och opposition har presenterat sina förslag till budget börjar vi få en klar bild av vilken politik de vill driva i valrörelsen 2018. En sak som blir allt mer tydligt är att det finns stora skillnader i hur de olika partierna ser på Sveriges framtid och vad de anser bygger landet starkt. Moderaterna presenterar stora skattesänkningar, förslag om sänkta löner och inskränkningar i arbetsrätten medan regeringen presenterar stora satsningar på bland annat välfärden, ensamstående föräldrar, fackanslutna och pensionärer.

För den som är intresserad av begreppsförändring är moderaternas nya partiledare en stor källa till glädje. Retoriken är ny och detsamma gäller politiken. Begreppsapparaten kring statens roll är hämtad från klassiska texter om nattväktarstaten och de nyliberala strömningarna från 80-talet. Vi har fått en klassisk högerpolitiker som ledare för moderaterna. Allt tal om Kristersson skulle vara samma person och politiker som AKB är, enligt mig, helt felaktigt. Titta på retoriken och hur de motiverar sin budget så framkommer en tydlig  förskjutning. De beslut som hittills presenterats följer en klassisk och tydlig ideologisk linjer. Det spelar roll och avslöjar vad de vill med politiken. Även de rekryteringar som görs av moderaterna visar på en tydlig gir åt höger.

Så Moderaternas budget bör inte ses i ett kontextlöst vakuum. Det kommer efter ett partiledarbyte och efter år där man sakta men säkert gjort upp med de mesta från succéåren 2006 och 2010. Idén om att det är slut med skattesänkningar är övergiven och synen på staten är förändrad. Kristersson vill inte använda benämningen “nya moderaterna”, för honom är “moderaterna” nog.

Så med de olika budgetalternativen presenterade och moderaternas nya partiledare på plats finns det enligt mig en tydligt och klar möjlighet att skapa ett ideologiskt höger-vänster val 2018.

Men är ett höger-vänster val önskvärt?

Det är en intressant fråga och svaret är naturligtvis inte enkelt. Så för att besvara den frågan tänkte jag översiktligt gå igenom vad som vilka för-och nackdelar som finns med ett tydligt och ideologiskt höger-vänster val.

Fördelar:

  1. Den viktigaste dimensionen för att förklara hur väljare röstar är och fortsätter vara höger-vänster. De mest tillförlitliga källorna på hur svenska folket röstat (svenska väljare) finner litet stöd för att den här dimensionen är överspelad. Den må ha tappat i betydelse, men den är ensamt viktigast för hur väljare röstar.
  2. Valet 2014 avgjordes enligt “Svenska väljare” i stor utsträckning av frågor som räknas in på höger-vänster dimensionen. Ekonomin var ett starkt kort för Moderaterna, men välfärdsfrågor gjorde att de tappa väljare till det rödgröna blocket (svenska väljare s. 230). Detta i kombination med att de samtidigt tappade väljare till SD resulterade i ett ganska stort tapp i valet och en förlorad regeringsmakt. Man ägde frågan om ekonomin, men höger-vänster dimensioner gjorde att de förlorade valet.
  3. Tydlighet mellan blocken kan fungera mobiliserande för valarbetare och kärntrupper. När det är svårt att veta vad som står på spel och när skillnaderna mellan partierna är små finns risken att intresset för valet minskar. Val med tydliga ideologiska skillnader underlättar denna tydlighet.
  4. Tydliga alternativ gör det lättare för väljarna. Svensken blir allt mindre partilojala och det finns en ökande benägenhet att åsiktsrösta. Hela 58% uppger att de röstar på partier som har bra åsikter i frågor de tycker är viktiga (svenska väljare s. 168). Som nämnts tidigare avgjordes valet 2014 av väljare som bytte block och det är frågor inom höger-vänster dimensionen som är huvudorsaken (svenska väljare s. 230).
  5. När skillnaderna ökar är det även lättare att bygga ett narrativ kring de olika politiska alternativen. Trängs partierna i mitten blir det svårare att skapa en tydlig berättelse om varför väljarna ska rösta på just ett av partierna. Just höger-vänster är lämpligt för att skapa skillnader eftersom det är på den skalan som väljarna hos S och M står längst ifrån varandra (svenska väljare s. 225-26). Här finns det något att bygga på.

Nackdelar:

  1. Det som talar mot är att det kommer bli svårt att få en egen majoritet i valet 2018. Vill du bygga en majoritet över blockgränserna kan ett tydligt höger-vänster val bränna broar eller låsa fast positioner.

  2. Om partierna inte bottnar i frågorna eller står för nära de politiska motståndarna är det omöjligt att driva den här typen av valrörelse på ett trovärdigt sätt. Det medför en stor risk att väljarna upplever att partiet saknar trovärdighet.

Guldläge för ideologiskt val

Om frågor som rör höger-vänster hamnar högre på agendan så gynnas således de partier som äger dessa frågor. Jag skulle säga att det i dagsläget är S som gynnas av den här typen av debatt och valrörelse. Läget kan naturligtvis ändras under 2018,  men med en expansiv budget i bagaget och ett Sverige som går som tåget så borde det inte vara omöjligt att hålla kvar ägarskapet av dessa frågor. Särskilt när högerblocket, med moderaternas nyvalda partiledare i spetsen, vill skära i arbetsrätten, sänka skatter och bedriva en tydligt nyliberal politik. Det skapar ett guldläge för ett ideologiskt val. Men finns viljan hos S?

 

Advertisements

Comments Off on Blir 2018 ett höger-vänster-val?  

Filed under valrörelsen